Dumonda per üna suspensiun dal pajamaint

INFUORMAZIUN
Scha Ella/El nun es abla/abel dad accumplir nossa pretaisa infra il termin, exista la pussiblità dad ün moratori, per il qual i vain applichà il fit da retard actualmaing valaivel dal chantun Grischun.

Cun quist formular ans po Ella/El far üna proposta da pajamaint. Nus Tilla/Til tramettain in seguit üna cunvegna da moratori per via postala e resguardain Sia proposta da pajamaint tant sco pussibel.

Fin a la conclusiun da la cunvegna valan las cundiziuns da quint anteriuras. Üna procedura d’inchasch resta resalvada.
Quint
Debitader